Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke – Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal-klinike

Dokument možete preuzeti na vezi:

Obavjestenje med.materijal klinike

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na računaru imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.