Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke – Zubarski potrošni materijal

Dokument možete preuzeti na vezi:

Obavjestenje-zubarski materijal

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na računaru imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.