OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA

Dokument možete preuzeti na vezi:

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.