ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – ŠTAMPANJE MATERIJALA

Odluka i zapisnik nalaze se na vezi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – ŠTAMPANJE MATERIJALA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.