ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA-USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA-USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.