ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-OTVORENI POSTUPAK-JAVNE NABAVKE ROBA-SJEDIŠTA, STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-OTVORENI POSTUPAK-JAVNE NABAVKE-ROBA-SJEDIŠTA, STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.