ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.