ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati na vezi:

Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku Javne nabavke – molersko-farbarski radovi – otvoreni postupak

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.