ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – MEDICINSKE ZAVJESE – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati na vezi:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – MEDICINSKE ZAVJESE – OTVORENI POSTUPAK

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.