Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke – Medicinske zavjese – otvoreni postupak

Dokument mozete pogledati na vezi:

Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke – Medicinske zavjese – otvoreni postupak

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.