ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati na vezi:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME – OTVORENI POSTUPAK

Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranje .pdf formata.