Odluka o nastavku postupka Javne nabavke roba Računari i računarska oprema – otvoreni postupak – evidencioni broj: 02-2-1-132/18

Dokument možete pregledati na vezi:

Odluka o nastavku postupka Javne nabavke roba Računari i racunarska oprema – otvoreni postupak – evidencioni broj: 02-2-1-132/18

Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranje .pdf formata.