ODLUKA o obustavi postupka Javne nabavke roba Molersko farbarski radovi Otvoreni postupak – evidencioni br: 02-2-1-248-27/17

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA o obustavi postupka Javne nabavke roba Molersko farbarski radovi Otvoreni postupak – evidencioni br 02-2-1-248-27-17

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.