Odluka o pokretanju postupka-Javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem-Radovi na podnim oblogama

Dokument možete pogledati na vezi:

Odluka o pokretanju postupka-Javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem-Radovi na podnim oblogama

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.