ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK NABAVKA I UGRADNJA ARMSTRONG PLOČA SA PRATEĆOM PODKONSTRUKCIJOM I RASVJETNIM TIJELIMA