Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova – nabavka i ugradnja Armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima – Otvoreni postupak