ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – USLUGA – TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Dokument možete pogledati u prilogu:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE-USLUGA-TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.