Odluka o poništenju postupka Javne nabavke – Zapisnik o ocjeni ponuda – Otvoreni postupak – Nabavka detaljne energetske analize svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu

Dokument možete pogledati na vezi:

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke – Otvoreni postupak – Nabavka detaljne energetske analize svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu

Zapisnik o ocjeni ponuda u predmetu Javne nabavke – usluga -Otvoreni postupak – Nabavka detaljne energetske analize svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.