POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U V i VI godinu Studijske 2018/2019. godine ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 19.09.2018. godine do 28.09.2018. godine)

 1. List o prijavi semestra (0,50KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 2. Obrazac ŠV20 – 1 kom. (0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 3. Uplata na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
  –     Za redovan studij 300 KM + 25 KM (upisnina 300KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM,) ukupno 325 KM
  –     Ponovci 800 KM + 25 KM, (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM
  –     Za samofinansirajući studij i strane državljane 3.000,00 KM + 25 KM (školarina 3000KM,  biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM)  ukupno 3.025,00 KM
  –     Strani studenti 6000,00KM + 25KM (školarina 6.000,00KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM);
  –     Ponovci- samofinansirajući i strani državljani 800 KM + 25 KM (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM
  –        Za uplate iz inostranstva: IBAN 39 3389104801358094 SWIFT UNCRBA 22
 1. Osiguranje u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“) na dobrovoljnoj osnovi
 2. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169 (sa naznakom Stomatološki fakultet sa Klinikama)
 3. Uplata za fond „Suada Dilberović“: 5 KM na Ž.R. 3383202250621169, primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom Stomatološki fakultet sa Klinikama) na dobrovoljnoj osnovi
 4. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi