Predmet Hirurgija – III godina – Obavještenje

Ispit iz predmeta Hirugija održati će se u Multimedialnoj sali ( IV sprat ) na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 18.09.2020.g. u 10 sati uz poštivanje svih protuepidemioloških mijera.