Doktorski studij (III)

[tx_button style=”default” text=”Integrisani studij (I+II)” url=”http://sf.unsa.ba/bolonjski-studij/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Doktorski Studij (III)” url=”http://sf.unsa.ba/studij-i-programi/doktorski/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Strukovni studij dentalne higijene” url=”http://sf.unsa.ba/bs/studij-i-programi/strukovni-studij-dentalne-higijene/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Postdiplomske Specijalizacije” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/specijalizacije/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Kontinuirana edukacija” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/kontinuirana-edukacija-strucni-skupovi/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Doktorski Studij – III ciklus

[tx_row]
[tx_column size=”2/3″]Doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pripada znanstvenom području biomedicina i zdravstvo.

Doktorski studij traje 3 godine (6 semestara) i uz primjereno zalaganje i kontinuiran rad omogućuje ravnomjerno opterećenje studenata. Doktorski studij se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova (za završetak studija i svih propisanih obaveza u trajanju od najmanje 3 godine), odnosno najmanje 60 ECTS bodova godišnje (rad potreban za savladavanje jedne akademske godine je najmanje 60 ECTS).

Studijskim programom stiče se naučno zvanje: doktor stomatoloških nauka.
[/tx_column]

[tx_column size=”1/3″]

Studijski program realizira se kroz nastavu, naučno-istraživački rad i izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi kroz predavanja, seminare, konsultacije, vođene praktikume te druge utvrđene oblike nastave. Nastavni program čine: studijske oblasti, obavezni moduli (metodološki predmeti), granski predmeti, vođeni praktikumi, te istraživački rad. Detaljne informacije možete pronaći na vezi:

[/tx_row]

Pravila studiranja za III ciklus studija – doktorski studij –

 Curriculum doktorski studij – III-ciklus 

Obrasci:

OBRAZAC DS 1 – PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 2 – PRIJAVA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 3 – ZAHTJEV ZA PROMJENU TEME_MENTORA

OBRAZAC DS 4 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DOKTORANTA

OBRAZAC DS 5 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA

OBRAZAC DS 6 – IZVJESTAJ O PODOBNOSTI TEME I KANDIDATA

OBRAZAC DS 7 – PRIJAVA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 8 – ZAPISNIK O PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 9 – IZVJESTAJ O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 10 – PROTOKOL I ZAPISNIK ODBRANE

Odluke Nastavno naučnog vijeća o imenovanju odgovornih nastavnika:

 


[tx_row][tx_column size=”2/3″]

Uslovi upisa

Na studij se mogu, pod jednakim uvjetima, upisati kandidati iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji su, u pravilu, završili Stomatološki fakultet .

  • Kandidatu koji nije završio univerzitetski integrirani studij stomatologije Vijeće za doktorski studij može pri upisu na doktorski studij odrediti polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz univerzitetskog integriranog studija stomatologije.
  • Kandidati koji su završili studij u inozemstvu ili su odslušali dio nastave na studiju u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ekvivalencije odslušanog dijela nastave.
  • Prosjek ocjena na univerzitetskom integriranom studiju treba biti najmanje 8, u sistemu ocjenjivanja od 5-10, odnosno 3,50 u sistemu ocjenjivanja od 1-5.
  • Obavezno je poznavanje engleskog jezika na nivou koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa.

[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:
+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210
E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba[tx_divider size=”5″]20160421_124840 (2)
Informacije za buduće studente[/tx_column]
[/tx_row]