Teme završnih radova za akademsku 2021/22 godinu

Dodatna tema završnih radova usvojene odlukom Vijeća broj: 01-4-2-5-4/2022 dana 08.02.2022.godine:

  • Povezanost samoprijavljenog bruksizma i razine stresa kod studenata za vrijeme pandemije COVID-19, mentor: V.prof.dr. Alma Gavranović Glamoč.

Dodatne teme završnih radova usvojene odlukom Vijeća broj: 01-4-2-1-39/2022 dana 05.01.2022.godine:

  • Vrste fiksnih i mobilnih protetskih radova na implantatima, mentor: V.prof.dr. Lejla Kazazić
  • Značaj biološke širine u fiksno protetskoj rehabilitaciji, mentor: V.prof.dr. Alma Gavranović Glamoč.

Obrasce sadržane u Pravilniku o izradi završnog rada u DOCX (Word) formatu možete preuzeti sa stranice Integrisanog studija