OBAVIJEST ZA STUDENTE

STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Prodekan za dodiplomski studij
Prof.dr.Mirjana Gojkov Vukelić
Sarajevo, 26.09.2018. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Poštovani i dragi studenti i studentice, prema akademskom kalendaru Univerziteta u Sarajevu, školska godina započinje 01.10.2018. Molimo vas da provjerite vaše sanitarne knjižnice kako bi mogli pristupiti kliničkim vježbama, te izvršavati vaše obaveze u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo
(stav 3a).