Informacijska djelatnost

Pored klasičnog pružanja bibliografskih informacija pomoću štampanih indeksa i bibliografija i ad hoc informacija, također, obavljaju se i pretraživanja bibliografskih i citatnih baza podataka na Internetu, odnosno elektronski dostupnih izvora informacija.