Izrada Bibliografije nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta

Biblioteka Stomatološkog fakulteta vrši izradu Bibliografije radova nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta, kao i izradu Bibliografije magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Stomatološkom fakultetu. Stoga, neophodno je da svaki nastavnik/saradnik Fakulteta u Biblioteku pravovremeno dostavi odgovarajuće podatke o publikovanim radovima, kao i same radove (monografske publikacije, radove u znanstvenim i stručnim časopisima, in extenso publikovane radove prezentirane na znanstvenim skupovima, te sažetke radova prezentiranih na znanstvenim skupovima objavljene u zbornicima sažetaka) kako bi izrada Bibliografije radova nastavnika i saradnika Fakulteta bila pravovremeno realizirana.