O Biblioteci

Biblioteka Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu osnovana je 1964. godine. Godine 1973., kada Stomatološki fakultet useljava u novoizgrađeni objekt, Biblioteka dobija prostor u kojem djeluje do 2007. godine, kada se preseljava u nove prostorije. Biblioteka Stomatološkog fakulteta, kao stručna biblioteka iz oblasti stomatoloških nauka, namijenjena je prvenstveno potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada Fakulteta. Fond Biblioteke se namjenski izgrađuje za potrebe studenata, nastavnog i zdravstvenog osoblja Stomatološkog fakulteta. Pored toga, fond stoji na raspolaganju i svim stručnjacima kojima je potrebna informacija iz područja oralnog zdravlja.

Osoblje:
Amina Čaršimamović, dipl. komp. i dipl. bibl. acarsimamovic@sf.unsa.ba

Telefon:
+387 33 262 695
+387 33 214 249 ext. 205

Fax:
+387 33 443 395

E-mail:
librdent@sf.unsa.ba
biblstom@sf.unsa.ba

Radno vrijeme:
07:00-15:00 (ponedjeljak-petak)