Kontinuirana edukacija – stručni skupovi

Program kontinuirane  edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.

Akreditacija programa kontinuirane edukacije

doc

 

PREUZMITE PRIJAVU

 

 

Kontinuirana edukacija

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: dentalschool@sf.unsa.ba

 

 

Dental implant from basic to advanced 

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu organizuje

NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Sve informacije o navedenom studiju, predavačima, učešću, načinu kako ostvariti učešće  i kontaktu možete naći na sljedećem linku.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo učešće na navedenom studiju vrednuje sa 12 bodova.

 

One year master implant program