ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - APARAT ZA STOMATOLOŠKU SEDACIJU SA AZOTNIM OKSIDULOM - OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE-APARAT ZA STOMATOLOŠKU SEDACIJU SA AZOTNIM OKSIDULOM-OTVORENI POSTUPAK

icon_pdf

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.