Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA CENTRALNA STERILIZACIJA

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU, NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA CENTRALNA STERILIZACIJA
By : Ilda Lendo | avg 26, 2019

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU PRIHVATANJA CIJENE KAO USLOV ZA KONAČNI SPORAZUM – REDOVNI GODIŠNJI SERVIS CAM/CAM OPREME

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE, REDOVNI GODIŠNJI SERVIS CAD-CAM OPREME
By : Ilda Lendo | avg 26, 2019

OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA I i II CIKLUSA, U AKADEMSKOJ 2019/20 GODINI

Obavijest o drugom upisnom roku – Integrirani studij I i II ciklusa akademske 2019/20 godine
By : Ilda Lendo | avg 1, 2019

OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA I i II CIKLUSA NA ENGLESKOM JEZIKU, U AKADEMSKOJ 2019/20 GODINI

Obavijest o drugom upisnom roku  Integrirani studij na engleskom jeziku akademske 2019/20 godine
By : Ilda Lendo | avg 1, 2019