Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

UPIS I OVJERA LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2018/19

  OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA, ZA UPIS I OVJERU LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2018/19 GODINE  (SLIJEDITI PRIMJER UPLATNICE) Upis ljetni semestar 2018_19 Primjer uplatnice
By : Ilda Lendo | feb 19, 2019
0

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati u prilogu: ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAKRead More...
By : admin | feb 15, 2019
0

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL

Dokument možete pogledati u prilogu: ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređajuRead More...
By : admin | feb 15, 2019
0

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE ORGANIZACIJE SEMINARA U 2019. GODINI-IZ ANEKSA B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Dokument možete pogledati u prilogu: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE ORGANIZACIJE SEMINARA U 2019. GODINI-IZ ANEKSA B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno jeRead More...
By : admin | feb 11, 2019