Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

Dan/noć otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu

Poštovani, Dana 19.04.2019.godine u 15:00h u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu će se održati manifestacija “Dan/noć otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu”  sa ciljem predstavljanja integriranog Univerziteta u Sarajevu sa svim potencijalima,Read More...
By : Ilda Lendo | apr 19, 2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova – nabavka i ugradnja Armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima – Otvoreni postupak

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova – nabavka i ugradnja Armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima – Otvoreni postupak
By : Ilda Lendo | apr 12, 2019

OBAVJEŠTENJE ZA II APRILSKI ISPITNI ROK – STARI PLAN I PROGRAM

OBAVJEŠTENJE OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU, DA SE PRIJAVE ZA II APRILSKI ISPITNI ROK PRIMAJU  OD 12.04.2019 GODINE DO 17.04.2019 GODINE DO 13:00 SATI. UZ PRIJAVU OBAVEZNORead More...
By : Ilda Lendo | apr 11, 2019

K O N K U R S za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

Konkurs – Pedodoncija, Dentalna radiologija, Ortodoncija, Oralna medicina
By : Ilda Lendo | apr 8, 2019