NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa klinikama
organizuje
NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED
u periodu od 01.10. do 03.10. 2021. godine na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu, Bolnička 4a

Uslovi za učešće na necikličnom studiju:

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Završen studij dentalne medicine/stomatologije
  Dokumentacija potrebna za prijavu:
 • Prijava
 • Diploma o završenom studiju dentalne medicine (ovjerena kopija)
 • Dokaz o uplati
  OVAJ STUDIJSKI PROGRAM JE PODRŽAN OD STRANE DENTAL XP.
  Uplatnicu popuniti kako slijedi:
  Uplatio je (ime i prezime, adresa i telefon)
  Svrha doznake: edukacija za NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO
  ADVANCED
  Primalac/Primatelj: JR TREZOR KS UNIVERZITET U SARAJEVU
  Račun primaoca: 1411965320008475
  Vrsta prihoda: 722631
  Općina: 077
  Budžetska organizacija: 3502024
  Poziv na broj: 0000000032
  Iznos uplate: 1.000,00 KM
 • PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA NECIKLIČNOM STUDIJU TRAJE DO 30.09.2021.
  Za sve dodatne informacije kontakt osoba: Ilda Lendo, dipl.iur – šef studentske službe
 • Kontakt telefon: +38733 226 663