Odbrana magistarskog rada Dr ZLATKO ILIĆ

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

  • Dr ZLATKO ILIĆ braniti će magistarski rad, pod naslovom: „Odontometrijska analiza i spolni dimorfizam stalnih očnjaka gornje i donje vilice kod bosanskohercegovačke populacije“ dana 10.01.2019. godine u 11,00 sati.

Javna odbrana će se održati u Multimedijalnoj sali Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.

Odbrana magistarskog rada Dr. Adi Ćorić

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Dr ADI ĆORIĆ braniti će magistarski rad, pod naslovom: „Procjena stanja oralnog zdravlja dvanaestogodišnjaka u odnosu na stepen izloženosti fluoridima“ dana 07.11.2018. godine u 12,00 sati.
Javna odbrana će se održati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.
Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.

Javne odbrane najava za mart 2018

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Dr AIDA SELMANAGIĆ braniti će doktorsku disertaciju, pod naslovom:

“Radiološka evaluacija procjene dentalne dobi bosansko-hercegovačke populacije na osnovu razvoja trećih molara“

    dana 09.03.2018. godine u 10,00 sati

Javna odbrana će se održati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.

Javna odbrana magistarskog rada Dr EDIS SKOPLJAK

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Dr EDIS SKOPLJAK  braniti će  magistarski rad, pod  naslovom:

             „ VERTIKALNA UDALJENOST KOŠTANOG GREBENA I VISINE INTERPROKSIMALNE PAPILE IZMEĐU DVA SUSJEDNA IMPLANTATA “

dana 26.01.2018. godine  u 12,00 sati  

Javna odbrana će se održati u Amfiteatru  Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.  

Magistarski rad  se može pogledati svakim radnim danom od  9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.