Obavještenje o uvidu radne verzije doktorske disertacije dr.Jasmina Mlaćo Durek

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta dr. Jasmine Mlaćo Durek, pod naslovom: „Evaluacija radiografskih parametara maturacije trećih molara u determinaciji dobnih karakteristika kod bosanskohercegovačke populacije“, stavlja se na uvid javnosti.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Obavještenje o uvidu radne verzije doktorske disertacije dr.Lejla Selmanović

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta mr.dr. Lejle Selmanović, pod naslovom: „Znanje, stavovi i percepcija značaja zdravstvenih radnika, roditelja i odgajatelja u prevenciji ranog dječijeg karijesa“, stavlja se na uvid javnosti.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Prijave za junski ispitni rok – SPP

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA JUNSKI ISPITNI  PRIMAJU  OD 08.06.2021. GODINE  DO 17.06.20201.GODINE DO 13:00 SATI.

UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.

STUDENTSKA SLUŽBA