Indira Mujic Jahic – obavijest o odbrani doktorata


Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje dr INDIRE MUJIĆ JAHIĆ, studentice III
ciklusa studija, pod naslovom: „Komparacija kliničkih i mikrobioloških rezultata liječenja
hroničnog parodontitisa subgingivalnom kiretažom i režanj operacijom uz primjenu diodnog lasera
valne dužine 445 NM“, održat će se dana 11. 03. 2022. godine u 12:00 sati u amfiteatru
Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom imenovanom
Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-21-146/20 od 30.09.2020. godine.