Konačna lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu integriranog studija u III upisnom roku, akademska 2022/23 godina

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang liste, od 13.10. – 21.10.2022., kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originale dokumenata fakultetu i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.