V.ASS.DR ARMA MUHAREMOVIĆ PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORATA

V.ass. dr Muharemović Arma, student III ciklusa – doktorskog studija, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: „Klinička evaulacija i mikrobiološka identifikacija Helicobacter pylori kod pacijenata sa oralnim ulceracijama metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)“, dana 15.7.2022. godine u  09.00 sati pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-9-85/22 od 29.06.2022. godine.

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (05.07. – 07.07.), o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovori se podnose isključivo na protokol Studentske službe Stomatološkog fakulteta sa klinikama, u terminu od 05.07. – 07.07. (posljednji dan za podnošenje prigovora) do 15:00h.

PRIJAVE ZA JULSKI ISPITNI ROK – STARI PLAN I PROGRAM

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA JULSKI ISPITNI ROK PRIMAJU OD 21.06.2022.GODINE DO 28.06.2022.GODINE DO 13:00 SATI.

UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.

PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK PUTEM ISSS-a BITI OTVORENE OD 21.06.2022.GODINE  DO 28.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI. STUDENTI KOJI  IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVOM ISPITA MOGU SE OBRATITI U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA ZA PRIJAVU ISPITA.OBAVJEŠTAVAJU SE PREDSTAVNICI GODINA DA ĆE PO ZATVARANJU ROKOVA DOBITI SPISKOVE PRIJAVLJENIH STUDENATA ,TE SU ISTE DUŽNI OGLASITI KOLEGAMA DA PROVJERE NALAZE LI SE NA SPISKU,KORIGOVANE SPISKOVE POSLATI NA MAIL STUDENTSKE SLUŽBE 29.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI, KAKO BI ISTE KOMPLETIRALI I DOSTAVILI NA KATEDRE.

NAKNADNA PRIJAVA ISPITA, POSLIJE GORE NAVEDENIH DATUMA NEĆE BITI MOGUĆA, A SAMIM TIM NI PRISTUP ISPITU.