PROMJENA TERMINA ZA PRIJEM BRUCOŠA

Upis u prvu godinu u drugom upisnom roku traje zaključno sa 06.10. te će se prijem brucoša održati dana 06.10. u dvije grupe, prema objavljenom spisku, u amfiteatru Stomatološkog fakulteta sa klinikama.

Studenti upisani u prvu godinu u drugom upisnom roku dolaze u drugom terminu, odnosno u 13:30.