OBAVJEŠTENJE PRIJAVE ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK

PRIJAVE ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/2018 GODINE ĆE BITI OTVORENE ZA PRIJAVU OD 25.01.2018 GODINE DO 02.02.2018 GODINE DO 13:00 SATI.

UJEDNO SE OBAVJEŠTAVAJU STUDENTI UKOLIKO IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVAMA ISPITA DA SE OBRATE U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA.

ISPITI SE PRIJAVLJUJU ISKLJUČIVO PUTEM ISSS-a!

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA DRUGI TERMIN JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA PRIMAJU OD 22.01.2018 GODINE DO 26.01.2018 GODINE DO 13:00 SATI I TO PREMA UPUTAMA ZA PRIJAVU KOJE SE NALAZE NA WEB STRANICI www.sf.unsa.ba
UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.

STUDENTSKA SLUŽBA

Procedura i potrebna dokumentacija za prijavu, izradu i odbranu završnog rada – studijska 2017/2018.

U skladu sa odlukom Naučno nastavnog vijeća broj: 01-4-378-4/2017 od 11.12.2017 godine  definirana je procedura te potrebna dokumentacija za prijavu, izradu i odbranu završnog rada. 
 
Potrebnu dokumentaciju, te detaljne upute  možete preuzeti na linkovima:

OBAVJEŠTENJE – PRIJAVE ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK ZIMSKI SEMESTAR 2017-2018

PRIJAVE ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/2018. GODINE ĆE BITI OTVORENE ZA PRIJAVU OD 22.12.2017. – 12.01.2018. GODINE DO 12 :00 SATI.

UJEDNO SE OBAVJEŠTAVAJU STUDENTI UKOLIKO IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVAMA ISPITA DA SE OBRATE U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA.

ISPITI  SE PRIJAVLJUJU ISKLJUČIVO PUTEM ISSS-a!

TERMINI ODRŽAVANJA ZAVRŠNOG I PONOVLJENOG ISPITNOG ROKA 2018

 

Sadržaj priloga je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata.

STARI NPP PRIJAVE ZA PRVI TERMIN JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA PRVI TERMIN JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA PRIMAJU OD 20.12.2017 GODINE DO 08.01.2018 GODINE DO 13:00 SATI I TO PREMA UPUTAMA KOJE SE NALAZE NA WEB STRANICI sf.unsa.ba
UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.