PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U DRUGOM UPISNOM ROKU – INTEGRIRANI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, zaključno sa 23.09.2022. godine u 10:00, o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK – PRIJAVA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SE ISPITI ZA II SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK PRIJAVLJUJU PUTEM ISSS-a. PRIJAVE ĆE BITI OTVORENE OD 12.09.2022.GODINE DO 15.09.2022.GODINE DO 10:00 SATI.

(SVI ISPITI IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA SE MOGU PRIJAVITI).

SPISKOVI PRIJAVLJENIH STUDENATA ĆE SE DOSTAVITI PREDSTAVNICIMA GODINA ISTOG DANA. PREDSTAVNICI SU DUŽNI SPISKOVE OBJAVITI STUDENTIMA.

KOREKCIJE SPISKOVA PREDSTAVNICI TREBAJU DOSTAVITI ISTOG DANA DO 14:00 SATI NA EMAIL STUDENTSKE SLUŽBE. STUDENTI SE OBAVJEŠTAVAJU, UKOLIKO IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVAMA ISPITA, DA SE OBRATE U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA, U SUPROTNOM NEĆE MOĆI NAKNADNO PRIJAVITI ISPIT I SAMIM TIM PRISTUPITI ISPITU.