Diplomski radovi 2019/2020


Diplomski radovi 2018/2019

 1. Avdušinović M. Parodontalno kauzalno liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 2. Ašćerić T. Fiziološke metode za određivanje vertikalne dimenzije okluzije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.45 str.
 3. Bajrektarević A. Adhezijski tip preparacije kaviteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 4. Balićevac L. Centrična relacija i njen značaj u protetskom tretmanu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 5. Bećirović Dž. Estetski značaj postave prednjih zuba u izradi gornje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 6. Beganović E. Svi aspekti avulzije zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 7. Begić M. Mogućnost primjene ultrazvuka u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 8. Begovac A. Matične ćelije i stomatologija: mogućnosti i perspektive [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 9. Bejtić F. Zlatni rez kao metod procjene estetike lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 23 str.
 10. Bešlija S. Hibridni sloj u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 60 str.
 11. Biber I. Duboki zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 12. Biogradlija E. Egzogena oštećenja oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 13. Brkić F. Etiološki faktori nastanka oralnih prekanceroza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 14. Bukvić B. Utjecaj sastava i mikrostrukturne građe dentalnih keramika na terapeutske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 15. Burnić A. Oralni karcinom i promjene na oralnim sluznicama usljed radioterapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 16. Cerić M. Otvoreni zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 17. Čaušević A. Neurogeni aspekt inflamacije zubne pulpe i apikalnog periodoncija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 18. Čelebić A. Terapije totalnim protezama kod disgnatija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 19. Čerim S. Mogućnosti i ograničenja u protetskoj terapiji pacijenata starije dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 20. Čučić A. Neoperativni postupci terapije karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 78 str.
 21. Dedić M. Agresivni parodontitis [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 22. Delić E. Dentalna patologija i terapija pacijenata s kardiovaskularnim oboljenjima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 23. Dervišević S. Dijagnostički protokol i pretprotetska priprema pacijenta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 24. Djedović M. Biofilm endodontskog prostora [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 25. Duljević S. Materijali u preventivnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 26. Đuvić S. Epidemiologija bruksizma kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 25 str.
 27. Džibrić A. Psihosocijalni uticaj dentalne estetike u studentskoj populaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 28. Džubur M. Stomatološki tretman u trudnoći sa implikacijama na oralno zdravlje djeteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 29. Erlagić E. Resorpcije korijena: etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 82 str.
 30. Frljak F. Vrste cemenata i tehnike cementiranja u fiksno-protetskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 31. Gojsilović D. Anatomsko-morfološke karakteristike ležišta za gornju totalnu protezu i njihov značaj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 35 str.
 32. Hadžijusufović E. Anestezija u oralnoj hirurgiji sa osvrtom na savremeni pristup primjene [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 74 str.
 33. Halilović D. Okluzijske udlage [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 34. Hamzić N. Stomatološka zaštita djece iz autističnog spektra: problemi i mogućnosti. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 35. Hasanović A. Erozivni defekti tvrdih zubnih tkiva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 75 str.
 36. Hodžić I. Otisci na implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 37 str.
 37. Horvat M. Autoimene bolesti sa implikacijama u usnoj šupljini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 38. Husić S. Klinička aplikativnost PRF-a u regenerativnoj stomatologiji sa akcentom na oralno-hirurške intervencije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 39. Imamović E. Procjena dentalne dobi odraslih osoba na osnovu regresije periodoncijuma i translucencije korijenskog dentina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 40. Imširović I. Uticaj ishrane na oralno zdravlje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 41. Janč M. Utjecaj genetskih, sistemskih i lokalnih faktora na anomalije rasta i razvoja zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 42. Jušić E. Traume zuba u djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 43. Kadić M. Uloga i značaj a-PRF i i-PRF u savremenoj dentalnoj implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 36 str.
 44. Kajić A. Artikulatori: primjena i značaj u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 45. Kajović E. Primjena CAD/CAM sistema u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 55 str.
 46. Kaltak K. Samoprijavljeni stres kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 26 str.
 47. Karamehmedović E. Klorheksidin u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 48. Kaurin S. Vođena koštana i tkivna regeneracija u parodontalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 49. Keško M. Oralne bolesti uzrokovane HIV-om [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 50. Knežević T. Maligni tumori pljuvačnih žlijezda: učestalost i tok liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 51. Kobačić VE. Plan tretmana u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 52. Krehić V. Motivacija pacijenata u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 53. Krličević NE. Izbjeljivanje zuba kod dječije populacije: mogućnosti i sredstva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 54. Ljiljić I. Usporedba kliničke i patohistološke dijagnoze periapikalne inflamatorne lezije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 55. Mehmedić A. Mogućnosti postendodontske restauracije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 56. Misini A. Digitalno planiranje i dijagnostika u fiksnoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 57. Muhasilović A. Kvalitativna analiza ruga palatina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 58. Mujić E. Regenerativna endodoncija u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 59. Mumdžić S. Krvno prenosive infekcije u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.38 str.
 60. Nukić M. Važnost mineralizacije trećih molara u procjeni dentalne dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 61. Omerhodžić O. Procjena dentalne dobi odraslih osoba analizom omjera zub / pulpa maksilarnih kaninusa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 62. Omerović E. Zubni most: definicija, vrste zubnih mostova i postupak izbora nosača zubnog mosta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 63. Omić H. Protetski radovi na dentalnim implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 64. Osmanović A. Krilni most: indikacije, kontraindikacije i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 65. Pajazetović A. Kućne tehnike izbjeljivanja zuba (OTC). [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72. str.
 66. Perić J. Genetski labilni zubi u humanoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 67. Prohić B. Okluzalna terapija u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 68. Radić M. Benigne tvorbe u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 57 str.
 69. Rako M. Bruksizam i posljedice na stomatognati sistem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 59 str.
 70. Ramić J. Litij disilikatna staklo-keramika u fiksnoj protetici: terapijske mogućnosti i načini izrade [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 71. Rastić O. Znanje, stav i praksa prehrambenih navika studenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 72. Repuh L. Bijele lezije oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 73. Sačić A. Terapija medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 83 str.
 74. Sefo H. Konzervativni i endodontski tretman pacijenata sa malignim oboljenjima glave i vrata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 75. Selimović A. Profesionalna oboljenja doktora stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 76. Selimović B. Oblik tijela mosta u protetskoj konstrukciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 77. Selimović M. Izrada zubne krunice na kočić nadogradnji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 78. Smajić A. Dijagnostika medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 95 str.
 79. Smajlović A. Sistemska primjena antiinflamatornih i antimikrobnih lijekova u endodontskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 68 str.
 80. Softić N. Gingivektomija sa gingivoplastikom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 34 str.
 81. Špago I. Dentalna patologija i terapija pacijenata ovisnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 82. Tirić S. Evaluacija stepena razvoja trećih molara kod ortodontskih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 83. Trumić E. Temporomandibularne disfunkcije: dijagnostika i tretman u maksilofacijalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 84. Voloder E. Multidisciplinarni pristup u liječenju neoplazmi maksilofacijalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 85. Zahirović M. Glas-jonomer cementi kao materijali izbora u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 86. Zorlak A. Karakteristike ležišta kod donje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 87. Žiga I. Ponašanje djece i adolescenata u stomatološkoj ordinaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.