Javna odbrana magistarskog rada Dr EDIS SKOPLJAK

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Dr EDIS SKOPLJAK  braniti će  magistarski rad, pod  naslovom:

             „ VERTIKALNA UDALJENOST KOŠTANOG GREBENA I VISINE INTERPROKSIMALNE PAPILE IZMEĐU DVA SUSJEDNA IMPLANTATA “

dana 26.01.2018. godine  u 12,00 sati  

Javna odbrana će se održati u Amfiteatru  Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.  

Magistarski rad  se može pogledati svakim radnim danom od  9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.