Klinike
 

Klinike su prepoznatljive po visokoj kvaliteti stručnoga rada i brzom prenosu svjetskih znanja u stručnu praksu u Bosni i Hercegovini. Aktivno praćenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga očituje se krozu usporedbu rada i usuglašavanje razine s aktualnim svjetskim standardima prateći tekuću stručnu i znanstvenu literaturu. U sklopu organiziranih aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite redovno se odvija program kontinuirane edukacije čime se omogućuje stjecanje i širenje znanja savremenih trendova u stomatologiji.

  • Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju
  • Klinika za oralno-hirurške discipline
  • Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
  • Klinika za ortodonciju
  • Klinika za stomatološku protetiku
  • Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju

Pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga za djecu sa poteškoćama u razvoju

 

Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na linkovima:

 

RTG Centar

Savremeni RTG centar Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu omogućava pacijentima usluge RTG dijagnostike sa najmodernijom opremom  uz najmanje moguće zračenje  pacijenta uz stručan i iskusan kadar.

CBCT – Cone Beam Computed Tomography

Stomatološka konusno kompjutorizirana tomografija (CBCT – Cone Beam Computed Tomography) je posebna vrsta RTG aparata koji se koristi u situacijama u kojima redovite stomatološke snimke nisu dovoljne. Ova vrsta CT skenera koristi posebnu vrstu tehnologije za generiranje trodimenzionalne (3-D) slike zubnih struktura, mekih tkiva, živaca i kosti u kraniofacijalnoj regiji u jednom skeniranju. Slike dobivene s CBCT omogućuju preciznije planiranje liječenja.

CBCT pruža detaljne slike kosti, te se koristi za detaljnu procjenu bolesti čeljusti, zubi, koštane strukture lica, nosne šupljine i sinusa. Tako potpune dijagnostičke informacije do sada nisu bile dostupne s konvencionalnim CT snimkama, posebno u procjeni struktura mekih tkiva kao što su mišići, limfni čvorovi, žlijezde i nervi.

RVG

Digitalna radiografija je oblik rendgenskog snimanja pri čemu se koriste digitalni rendgenski senzori umjesto tradicionalnog fotografskog filma. Prednosti uključuju bolji kvalitet, vremensku učinkovitost kroz zaobilaženje hemijske obrade i mogućnost da digitalno prenosimo i poboljšavamo snimak. Također, manje zračenje je potrebno za proizvodnju slike za razliku od konvencionalne radiografije.

OPG i LCG

Digitalna radiografija je oblik rendgenskog snimanja pri čemu se koriste digitalni rendgenski senzori umjesto tradicionalnog fotografskog filma. Prednosti uključuju bolji kvalitet, vremensku učinkovitost kroz zaobilaženje hemijske obrade i mogućnost da digitalno prenosimo i poboljšavamo snimak. Također, manje zračenje je potrebno za proizvodnju slike za razliku od konvencionalne radiografije.