Diplomski radovi: AKADEMSKA 2017/2018

 1. Abdagić I. Prijelomi donje vilice [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 60 str.
 2. Alić D. Epidemiologija bruksizma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 34 str.
 3. Alispahić H. Apikotomija, savremeni materijali za ispun korijenskog kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.
 4. Aljukić S. Anatomija i patologija maksilarnih sinusa na trodimenzionalnom snimku [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 79 str.
 5. Aščić M. Značaj ranog otkrivanja oralnog kancera na dalji tok liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 39 str.
 6. Ašćerić S. Irigacija u endodonciji: savremeni aspekt [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 41 str.
 7. Bašagić N. Procjena dentalne dobi na osnovu translucencije korijenskog dentina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 56 str.
 8. Bešić S. Medikamnti u liječenju parodontalne bolesti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 54 str.
 9. Bina B. Multidisciplinarni prustup liječenja neoplazmi maksilofacijalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 64 str.
 10. Bleković J. Apsolutno uporište u ortodonciji – stabilnost mini implantata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 22 str.
 11. Bunjo I. Estetika fiksnoprotetskog rada, indikacije, kontraindikacije, terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 44 str.
 12. Čamdžić M. Prednosti i nedostaci instrumentacije korijenskih kanala mašinskim instrumentima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 45 str.
 13. Čizmić N. CBCT evaluacija morfologije kanala maksilarnog prvog molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 43 str.
 14. Ćorić D. Specifične bakterijske infekcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 48 str.
 15. Ćosić L. Poremećaji funkcionisanja kondil – disk kompleksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 51 str.
 16. Drino L. Debridman otvorenih rana u MHF [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 46 str.
 17. Dubravić E. Analiza oralnohigijenskog i prehrambenog režima kod studenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 76 str.
 18. Duranović M. Razlozi za ekstrakciju umnjaka: ortodontske indikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 28 str.
 19. Džambas I. Keratocistični odontogeni tumor [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 41 str.
 20. Džinović A. Značaj CBCT-a u određivanju položaja mandibularnog kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 41 str.
 21. Fejzić H. Stomatološka dokumentacija: vrste, sadržaj i svrha [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 39 str.
 22. Ganibegović N. Keramički sistemi u stomatološkoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 49 str.
 23. Golić A. Parodontalna hirurgija: (pristupna terapija) [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 39 str.
 24. Hadžialagić A. Uloga virusa u oboljenjima pulpe i periapeksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 59 str.
 25. Haračić I. Oralne potencijalno maligne lezije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 45 str.
 26. Hidić N. Komplikacije endodontske terapije sa osvrtom na frakture endodontskih instrumenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 67 str.
 27. Hodžić M. Minimalna invazivna terapija karijesne lezije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 57 str.
 28. Hodžić M. Polimerizacija kontrakcija kompozitnih materijala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 51 str.
 29. Hodžić N. Oralnohirurške intervencije u pacijenata liječenih od malignoma glave i vrata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 46 str.
 30. Hošić Z. Prisustvo fluorida u svakodnevnoj ishrani kod djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 74 str.
 31. Husić Z. Endodontski tretman u mliječnoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 43 str.
 32. Huskić I. Kožne bolesti sa kliničkim manifestacijama na oralnim sluznicama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.
 33. Jeličić M. Postava vještačkih zuba u izradi totalnih proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.
 34. Jesenković N. Dentalni kompozitni materijali bazirani na siloranu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 40 str.
 35. Juković S. Komplikacije u endodontskoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 69 str.
 36. Jurišić I. Parodontološki faktori pri planiranju fiksnoprotetske rehabilitacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 61 str.
 37. Kalbić E.R ecesije, etiologija, klinička slika i terapijski postupci za zatvaranje recesija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 50 str.
 38. Katica A. Komparacija posttraumatskih defekata na donjoj vilici nakon osteosinteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 68 str.
 39. Krajinić V. Evaluacija zadovoljstva dentalnom estetikom među studentskom populacijom i stavovi studenata o potencijalnom estetskom zbrinjavanju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 77 str.
 40. Krnjić M. Temporomandibularne disfunkcije, dijagnostika i tretman u maksilofacijalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 48 str.
 41. Kukoč E. Indikacije za ekstrakciju impaktiranih trećih molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 53 str.
 42. Kutić A. Upalne promjene na gignivi koje nisu uzrokovane plakom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 53 str.
 43. Lončarević J. Izbor frontalnih vještačkih zuba za bezube pacijente [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 46 str.
 44. Ljaljević E. Rekonstrukcija endodontski tretiranog zuba, kočić nadogradnja, vrste, postupak izrade [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018.
 45. Mandžukić N. Oralna medicina starije dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 57 str.
 46. Mekić H. Oblici tijela mosta i odnos prema gingivi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 26 str.
 47. Mešetović N. Folikularne ciste [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 38 str.
 48. Mujić J. Dentalni plak – biofilm [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 53 str.
 49. Musić E. Mogućnosti primjene trombocitima obogaćenog fibrina (PRF) u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 56 str.
 50. Nesimi E. Traume zuba u djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.
 51. Nurikić A. Postavljanje dijagnoze i terapija totalnim protezama kod pacijenata sa jakom resorpcijom vilične kosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.
 52. Nurkić N. Postekstrakcione komplikacije – terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 59 str.
 53. Omeragić F. Procjena dentalne dobi radiografskom analizom prostora pulpe [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 56 str.
 54. Papac N. Prekobrojni zubi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 53 str.
 55. Prošić I. Mogućnosti primjene trombocitima obogaćenog fibrina (PRF) u regenerativnoj endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 55 str.
 56. Redžić N. Dijagnostika i terapija inicijalnog karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 60 str.
 57. Rovčanin E. Postoperativna senzitivnost nakon restauracije kompozitnim materijalima: etiološki faktori i način prevencije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 52 str.
 58. Rustempašić S. Anomalije i upale jezika [diplomski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 40 str.
 59. Sijamhodžić S. Stomatitis aphtosa recurrens: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapijski protokol [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 39 str.
 60. Stazić I. Krilni most: indikacije i kontraindikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 23 str.
 61. Subašić A. Specifičnosti rezova i šavova u usnoj šupljini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 65 str.
 62. Šišić A. Antropometrijska analiza linearnih parametara lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 44 str.
 63. Talić M. Minimalno invazivni postupci u dentalnoj implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 43 str.
 64. Tokalić B. Keramičke ljuske [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 46 str.
 65. Turkić S. Genetska kontrola razvoja humanih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 58 str.
 66. Vasilj A. Mukogingivalna parodontalna kirurgija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 56 str.
 67. Zajmović N. Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života srednjoškolske populacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 75 str.
 68. Zec M. Antibiotici u medikaciji korijenskih kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2018. 47 str.