Katedre

[tx_button style=”default” text=”Oglasna ploča – studentski info” url=”http://sf.unsa.ba/category/studentski-info/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Raspored nastave” url=”http://sf.unsa.ba/bs/raspored-nastave-za-zimski-semestar-studijske-2018-2019/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Katedre” url=”http://sf.unsa.ba/nastava-i-studenti/katedre/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Studentska služba” url=”http://sf.unsa.ba/nastava-i-studenti/studentska-sluzba/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”ISSS” url=”http://isss.ba/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Akademski kalendar UNSA” url=”http://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2018-10/Akademski%20kalendar%202018_2019.pdf” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Katedre

Katedre Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu su osnovne nastavno – naučne jedinice. Na Stomatološkom fakultetu kroz nastavni, naučni i stručni rad djeluje sedam katedri: