OBAVIJEST O OBAVLJANJU LJEKARSKIH PREGLEDA ZA UPIS NA FAKULTET

Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet/akademiju UNSA u akademskoj 2020/2021. godinu na osnovu upisnih kvota

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata studentskim službama do početka nastave (prvi ponedjeljak u oktobru).