OBAVIJEST O PRVOM UPISNOM ROKU za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u akademskoj 2019/2020 godini

OBAVIJEST o prvom upisnom roku integrisani studij akademske 2019/20 godine

Na linku ispod možete preuzeti obrazac koji se predaje uz preostalu obaveznu dokumentaciju za prijavu na Konkurs za upis:

Obrazac prijave na konkurs

Odluka Nastavno naučnog vijeća – plan upisa studenata u prvu godinu za 2019/20 akademsku godinu