OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

Dokument možete preuzeti na vezi:

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.