Obavještenje o javnim nabavkama – 13.04.2015

KOPIRANJE I UVEZIVANJE 6fb9c175-03c6-40dc-84bd-43af958734d1
MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA d5b74b07-4ffe-4861-9954-3956db5343f6
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 38e28f3b-0540-4bbc-b94f-11989b01401e
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA 1296c7d1-87ba-411a-b360-86aca336826b
ŠTAMPANJE MATERIJALA ff6d9110-0cd0-4bf9-acbc-1ce7d1dca943
TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA f53a8836-ce01-44ec-8610-a970f9d0777f
TOALET PAPIR I PAPIRNI UBRUSI 19a05755-fec3-4779-af95-5399f2c180ab

Svi sadržaji su u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na računaru imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.