OBAVJEŠTENJE O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – OTVORENI POSTUPAK – Ortopantomogram sa dodatkom za telerendgen

Dokument možete preuzeti na vezi:

Ortopantomogram sa dodatkom za telerendgen

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.