OBAVJEŠTENJE O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – UGRADNJA VRATA, PROZORA I SRODNIH ELEMENATA

Dokument možete preuzeti na vezi:

Obavjestenje o rezultatu postupka

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na računaru imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.