OBAVJEŠTENJE PONOVLJENI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO BOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU DA SU TERMINI ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017/2018 PUTEM ISSS-a OTVORENI OD 11.06.2018. DO 22.06.2018. DO 13:00 SATI.

UKOLIKO IMATE BILO KAKVIH PROBLEMA OKO PRIJAVE ISPITA JAVITE SE U STUDENTSKU SLUŽBU U GORE NAVEDENOM TERMINU.