OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – TOALETNI PAPIR I PAPIRNI UBRUSI

Dokument možete preuzeti na vezi:

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – TOALETNI PAPIR I PAPIRNI UBRUSI

 

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.