OBAVJEŠTENJE PRIJAVE ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK

PRIJAVE ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/2018 GODINE ĆE BITI OTVORENE ZA PRIJAVU OD 25.01.2018 GODINE DO 02.02.2018 GODINE DO 13:00 SATI.

UJEDNO SE OBAVJEŠTAVAJU STUDENTI UKOLIKO IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVAMA ISPITA DA SE OBRATE U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA.

ISPITI SE PRIJAVLJUJU ISKLJUČIVO PUTEM ISSS-a!