Pitanja, propisi i oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za prijem u radni odnos broj: 01-3-1-219/22, za pozicije:

1- Šef službe za javne nabavke,

2- Stručni saradnik za javne nabavke i ekonomske poslove,

3- Šef IT službe,

4- Samostalni referent – administrator mreže.